Det lilla huset i parken

Förutom att vi på många sätt har lika liknande och lika olika vardag som alla andra, består vårt liv i huset även av en hel del kollektiva aktiviteter. Vi bygger fortfarande: vi spacklar, slipar, målar, kånkar grejer och gräver i trädgården. Vi har möten, planerar och diskuterar. Vi drömmer om hur huset och området ska se ut när allt är klart. Vi stannar till i korridoren eller i trapphuset och frågar hur läget är. Vi drömmer gemensamt om en mer solidarisk värld. 

Vidare har vi mycket socialt för oss. Gemensam matlagning fyra middagar i veckan som arrangeras genom matlag på fyra vuxna. Vi har after works, filmvisningar, kollar fotboll, spelar spel, dansar och har fester. Barn leker. Vuxna städar.  

Föreningen startades redan 2013 och hade då som mål att hitta ett hus i Malmö passande för ett kollektivhus där alla kunde ha egna lägenheter men med mycket gemensamma ytor. En del medlemmar är kvar sedan dess, men många har också hittat hit eller valt andra vägar. 

2016 ansökte vi och blev utvalda av Malmö stad till att bli en av elva byggherrar som fick ett markanvisningsavtal för byggnader på det tidigare Östra sjukhusets mark i Sege Park i norra Malmö. Under åren har de gamla sjukhusbyggnaderna används till olika typer av verksamheter men byggs nu om till ett bostadsområde. De flesta av de gamla sjukhusbyggnaderna ska bevaras och renoveras, men området förtätas också med ny bebyggelse. I arbetet med utvecklingen av Sege Park har stor vikt lagts på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Läs mer på Malmö stads webbsida om området här. 

Idag bor 30 vuxna och ett stort gäng barn i huset som förr kallades byggnad 6. Det går rykten om att huset kallades för Stormen under tiden det var sjukhus och att det var huset för “de osnygga männen”. 

En del av vår vision

Malmö Östra sjukhus var mellan 1935 och 1995 Malmö stads mentalsjukhus. Sjukhuset hade när det öppnades 512 platser med byggdes successivt ut under åren, med över 800 vårdplatser när det var som störst. I början av 1990-talet påbörjades avvecklingen av sjukhuset som stängdes helt under hösten 1995.

Förutom sjukhusbyggnaderna fanns flertalet andra byggnader på området som exempelvis centralkök, sjukhuskyrka, arbetarbostäder och portvaktshus.

Byggnaderna uppfördes under en tid då synen på “sinnessjukdom” höll på att förändras och Östra Sjukhuset speglar väl den nya vårdfilosofi som höll på att bli förhärskande. Tidigare hade omhändertagandet av personer med psykisk ohälsa närmast haft karaktär av straff. Byggnaderna placerades fri­liggande och glest i en delvis stram och delvis organisk formad parkmiljö. Planen för sjukhusområdet och de första byggnaderna ritades av den då unge arkitekten Carl-Axel Stoltz. Stoltz samarbetade nära med överläkaren Ruben Holmström som med stort engagemang deltog i sjukhusets utformning.

Sedan dess har byggnadskomplexet bland annat gett plats för asylsökande, förskolor och studentbostäder.