GDPR

Information om personuppgiftsbehandling vid intresseanmälan

Röda Oasen behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter registreras har du enligt lag rätt att få viss information vilken vi härigenom tillhandahåller dig. När du skickar in din intresseanmälan till oss på Röda Oasen behandlas personuppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för att Röda Oasen ska kunna sköta rekryteringsprocessen kring nya medlemmar i Röda Oasen.

Röda Oasen är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med personuppgiftsansvarige genom att vända dig till rodaoasen@gmail.com.

Dina personuppgifter registreras i Googles mailsystem (g-mail) och Googles filhanteringssytsem (Google Drive).

Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om dig: namn, e-post.

Dina personuppgifter behandlas endast av Röda Oasens styrelse.

Lagringstiden

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra rekryteringsprocessen för nya medlemmar i Röda Oasen. När processen är avslutad kommer de uppgifter som inte är relevanta att behålla också att raderas.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. En begäran om något av det nämnda kan skickas till rodaoasen@gmail.com.

Skulle du uppleva att Röda Oasen inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand.

Kontakta oss

Om det är något mer du undrar kring detta får du självklart hemskt gärna kontakta oss!